Pracownia architektoniczna NYTT to zespół

 

          młodych architektów, których połączył sposób

 

          postrzegania architektonicznej rzeczywistości.

 

          Głównym celem naszej pracy projektowej jest

 

          tworzenie przestrzeni przyjaznej człowiekowi

               

          oraz szczerość w odniesieniu do formy.